Όροι Χρήσης

Οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται δωρεάν.
Οποιαδήποτε extensions ή υπηρεσίες υπάρχουν αναρτημένα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι δικές μας δημιουργίες ή συνεργαρών και χρεώνουμε για αυτές ανάλογα.

Η modulesoft ως brand name της ORANGE5 LTD, ως «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα για όλους τους παρακάτω όρους χρήσης.

Στοιχεία Χρηστών / Επισκεπτών / Πελατών

Η «εταιρεία» έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τους λογαριασμούς των χρηστών – επισκεπτών – πελατών στην ιστοσελίδα μας, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι είναι απαραίτητο χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσει πρώτα τον χρήστη – επισκέπτη – πελάτη.

Κατά την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών μας, καταγράφοντα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σας όπως η διεύθυνση IP σας, ο browser σας καθώς και οποιαδήποτε κίνηση κάνετε μέσα στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών μας και κρατάμε αντίγραφο κατά βούληση μέχρι και για 5 έτη από την ημερομηνία αποθήκευσης.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται για εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών και για βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Καμία 3η (τρίτη) εταιρεία ή οργανισμός δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Τα στοιχεία των χρηστών – επισκεπτών – πελατών μας αλλά και όλες οι ενέργειες – κινήσεις – εγγραφές και παραγγελίες προστατεύονται με: sha 256bit κρυπτογράφιση

License / Άδεια Χρήσης των υπηρεσιών και των αρχείων μας

Κάθε υπηρεσία ή extension αφορά μία μόνο εγκατάσταση, ένα μόνο domain ή ένα μόνο subdomain, εκτός εάν έχει αγοραστεί license για παραπάνω άδειες. Οποιαδήποτε παραβίαση, θα γίνεται αναφορά στις αρχές της εκάστοτε χώρας όπου βρίσκεται ο χρήστης – επισκέπτης – πελάτης που έχει κάνει την παραβίαση.

Υπηρεσίες

Τα προϊόντα μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα που αναφέρονται ως υπηρεσίες ή βρίσκονται στην κατηγορία υπηρεσίες, όταν αγοραστούν δεν υπάρχει κάποιο extension για κατέβασμα. Η ομάδα της εταιρεία μας κλείνει κάποιο ραντεβού με εσάς για το πότε θα ολοκληρωθεί η υπηρεσία. Το ραντεβού μπορεί να είναι μόνο εργάσιμη ημέρα καθώς και οποιαδήποτε επικοινωνία για αυτό.

Χρεώσιμες Εργατοώρες

Για οποιαδήποτε έλεγχο ή αλλαγή μας ζητήσετε υπάρχει ελάχιστο κόστος 1 εργατοώρα (μία), την οποία θα πρέπει να αγοράσετε όταν σας ζητηθεί. Εάν σας ζητηθούν περισσότερες θα πρέπει να προχωρήσετε σε αγορά περισσότερων. Η ανακοίνωση του κόστους θα γίνεται πριν από κάθε αλλαγές ή υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο μας ζητήσετε. Εάν συμφωνείτε θα προχωρήσετε σε αγορά και μετά θα οριστεί ημερομηνία έναρξης των αλλαγών/αιτημάτων που ζητήσατε.